คอมพิวเตอร์

Categories: อ.3
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

รู้จักอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์และเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์

Course Content

หน่วยที่ 1 รู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือของคอมพิวเตอร์
รู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือของคอมพิวเตอร์

  • คอมพิวเตอร์คืออะไร
  • คอมพิวเตอร์

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet