บูรณาการ

Categories: อ.1
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ไข่มีหลายประเภท มีขนาด รูปร่างลักษณะที่แตกต่างกัน รับประทานแล้ว มีประโยชน์ต่อร่างกาย สามารถนำมาประกอบอารหาร และทำขนมได้    ไข่ (egg) เป็นอาหารที่มีค่าทางโภชนาการสูงมาก เป็นแหล่งของโปรตีนที่มีคุณภาพดีที่สุด เนื่องจากโปรตีนไข่มีกรดแอมิโนชนิดที่จำเป็นต่อร่างกายของมนุษย์ครบถ้วน

What Will You Learn?

  • นักเรียนสามารถบอกชื่อรูปร่าง ขนาด ลักษณะและ ประโยชน์ของไข่ได้

Course Content

ไข่มหัศจรรย์
ไข่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

  • ไข่มหัศจรรย์
    08:56
  • แบบทดสอบหลังเรียนรู้

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet