บูรณาการ

Categories: อ.1
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ข้าวเป็นอาหารหลักของประเทศ จึงมีอยู่มากมายหลายชนิด แต่ถ้าจะจำแนกเป็นชนิดหลักๆ ก็สามารถจำแนกได้ตามสภาพพื้นที่เพาะปลูก และฤดูกาลปลูก ชนิดของข้าวตามสภาพพื้นที่เพาะปลูกนั้น จำแนกได้เป็นสามประเภท

What Will You Learn?

  • รู้จักชนิดของข้าว ขั้นตอนการปลูกข้าว

Course Content

ขั้นตอนการปลูกข้าว
ข้าวทำให้ร่างกายเจริญเติบโต

  • ข้าว
    02:16
  • แบบทดสอบหลังการเรียนรู้

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet