บูรณาการ

Categories: อ.2
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

            สิ่งมีชีวิตในโลกนี้มีมากมายนับล้านชนิด แต่ละชนิดล้วนมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ และธรรมชาติ มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีการเวียนว่ายตายเกิดได้ตลอดเวลาทั้งยังมีความหลากหลายทางด้านลักษณะโครงสร้าง วิธีการหาอาหาร การกินอาหาร การสืบพันธุ์ ขยายพันธุ์ สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ การเจริญเติบโต และวิวัฒนาการที่ตกต่างกันไป เนื่องจากสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่มากมายนั้น จึงมีการจำแนก จัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตขึ้น เช่น คน พืช สัตว์  ทั้งนี้เด็กๆ และผู้ใหญ่หลายคนได้มองข้ามชีวิตของสิ่งต่างๆ ไม่เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่น จนทำให้เกิดการสูญพันธุ์และหายากขึ้นทุกวันส่งผลต่อระบบนิเวศและธรรมชาติ

             ดังนั้น เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่น จึงได้จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตให้กับนักเรียนโดยมีตัวนำเรื่องคือ ไดโนเสาร์ เชื่อมโยงสู่สิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งเรื่องของไดโนเสาร์เป็นสิ่งที่นักเรียนสนใจอยู่แล้ว

What Will You Learn?

  • รู้จักชื่อของไดโนเสาร์สายพันธ์ุต่างๆ

Course Content

เพลงไดโนเสาร์

  • เพลงไดโนเสาร์
    02:22

ไดโนเสาร์น่ารู้ชื่อไดโนเสาร์
ไดโนเสาร์แต่ละตัวจะมีชื่อที่ไม่เหมือนกันโดยจะตั้งชื่อตามสายพันธุ์ของไดโนเสาร์

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet