บูรณาการ

Categories: อ.1
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

การเสริมประสบการณ์ชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้ครบทั้ง 4 ด้าน

1.ด้านร่างกาย

2.ด้านอารมณ์ จิตใจ

3.ด้านสติปัญญา

4.ด้านสังคม

 

What Will You Learn?

  • รู้จักความปลอดภัยในการใช้ถนนและปลอดภัยในการเล่นของเล่น

Course Content

หน่วยที่1 หน่วยเรื่องความปลอดภัย
1.ความปลอดภัยบนท้องถนน 2.ความปลอดภัยในการเล่นสนาม

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet