วิชาคณิตศาสตร์

หมวดหมู่: ป.5, ป.6
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

        ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในสาระต่อไปนี้

   จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 หลักและค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก และค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน

      เศษส่วน ความหมายของเศษส่วน การอ่านและการเขียนเศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน การใช้เครื่องหมายแสดงการเปรียบเทียบ การบวก การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ เศษส่วนที่เท่ากัน การเขียนเศษส่วนในรูปจำนวนคละ การเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน การหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับ การหารจำนวนนับด้วยเศษส่วน การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

ทศนิยม ความหมายของทศนิยม การอ่าน การเขียนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง การเปรียบเทียบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง การบวก การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งกับจำนวนนับ  การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง และการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม

 ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และความยาวรอบรูปสามเหลี่ยม และโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และรูปสามเหลี่ยม

      การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม การแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

         ความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดปริมาตรหรือความจุที่มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เซนติเมตร การหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์หน่วย ลูกบาศก์เซนติเมตร และลูกบาศก์เมตร  การหาปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร  

           รูปเรขาคณิตสามมิติ ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด การวัดขนาดของมุมโดยใช้โปรแทรกเตอร์    การสร้างมุมโดยใช้โปรแทรกเตอร์ การหาขนาดของมุมกลับ เส้นทแยงมุม เส้นขนาน การสร้างเส้นขนานให้ผ่านจุดที่กำหนดให้โดยใช้ไม้ฉาก การบอกลักษณะ ความสัมพันธ์ และจำแนกรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปสี่เหลี่ยม
ขนมเปียกปูน รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน รูปสี่เหลี่ยมคางหมู รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว บอกลักษณะ ส่วนประกอบ ความสัมพันธ์และจำแนกรูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของด้าน แบ่งตามลักษณะของมุม
 ส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยม มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การสร้างรูปสามเหลี่ยม ส่วนประกอบของรูปวงกลม และสมบัติพื้นฐานของรูปวงกลม การสร้างรูปวงกลม  

       แบบรูปของจำนวนนับที่มีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นหรือลดลงครั้งละเท่าๆ กัน แบบรูปของรูปเรขาคณิตและแบบรูปอื่นๆ

       ร้อยละ  ความหมาย การอ่าน และการเขียนร้อยละ การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 และ 100ในรูปทศนิยมและร้อยละ การเขียนร้อยละในรูปเศษส่วนและทศนิยม การเขียนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งในรูปเศษส่วนและร้อยละ โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการหากำไร ขาดทุน การลดราคา และการหาราคาขาย

       สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น การเก็บรวบรวมข้อมูล และการจำแนกข้อมูล การเขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวน และการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ การคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่างๆ

                โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล    การสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ   รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์      

แสดงเพิ่มเติม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ (K)
  • 2. สามารถแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ (P)
  • 3. นักเรียนทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อยและส่งงานก่อนหรือตรงเวลา (A)

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยที่ 4 บัญญัติไตรยางศ์

  • ร่างบทเรียน
  • แบบทดสอบเรื่องบัญญัติไตรยางศ์

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว

slot88/
slot dana/
sbobet/
joker123/
idn poker/
togel online/
joker123/
idn-poker/
rtp slot/
slot-gacor/
sbobet/
joker123/
slot-gacor/
sbobetbet/
slot-pulsa/
slotgacor/
slotdeposit pulsa/
slotdeposit dana/
sbobet/
slot gacor/
slot88 slotgacor/
slot gacor/
slot deposit pulsa/
slot deposit dana/
deposit dana/
togel online/
joker123/
idn poker/
rtp slot/
slot-demo-pragmaticplay/
data hk/
data sgp/