วิชานาฏศิลป์ ม.๓

หมวดหมู่: ม.3
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาและฝึกทักษะนาฏศิลป์ผ่านกระบวนการอธิบาย นําเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงทีสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน อธิบายความสําคัญนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจําวัน แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์นาฏศิลป์และการละคร มีทักษะในการใช้ความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดง วิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ทีมีความแตกต่างกัน โดยใช้ ความรู้เรื่ององค์ประกอบนาฏศิลป์ ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางละครทีเหมาะสมบรรยายเปรียบเทียบการแสดงอากัปกิริยา ของผู้คนในชีวิตประจําวันและการแสดงโดยใช้นาฏยศัพท์ มีทักษะในการแปลความและสื่อสารผ่านการแสดง ระบุโครงสร้างของบทละครโดยใช้ศัพท์ทางการละคร ออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายเพื่อแสดงนาฏศิลป์ และละครที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • ๑.เรียนรู้ประวัติความเป็นมานาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์
  • ๒.ฝึกทักษะปฏิบัตินาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์
  • ๓.เสริมสร้างภูมิปัญญาให้ตระหนักเห็นคุณค่าทางด้านนาฏศิลป์ไทย

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานความรู้ของนาฏศิลป์และการละคร

  • กิจกรรมที่ ๑. ภาษาท่าหรือภาษาทางนาฏศิลป์
    07:51
  • แบบทดสอบการเรียนรู้ที่ ๑

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว

slot88/
slot dana/
sbobet/
joker123/
idn poker/
togel online/
joker123/
idn-poker/
rtp slot/
slot-gacor/
sbobet/
joker123/
slot-gacor/
sbobetbet/
slot-pulsa/
slotgacor/
slotdeposit pulsa/
slotdeposit dana/
sbobet/
slot gacor/
slot88 slotgacor/
slot gacor/
slot deposit pulsa/
slot deposit dana/
deposit dana/
togel online/
joker123/
idn poker/
rtp slot/
slot-demo-pragmaticplay/
data hk/
data sgp/