วิชาวิทยาศาสตร์

Categories: ป.1, ป.2, ป.3
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งกระบวนการประมวลความรู้เชิงประจักษ์ ที่เรียกว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกลุ่มขององค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการ

Course Content

หน่วย ที่4 ท้องฟ้าของเรา

  • กลางวัน กลางคืน
    03:49
  • แบบทดสอบกลางวัน กลางคืน

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet