วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หมวดหมู่: ป.1
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

พุทธประวัติ  หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ  สาวก  ชาดก เรื่องเล่า  ศาสนิกชนตัวอย่าง  พระรัตนตรัย  โอวาท  ๓  หลักธรรม  บทสวดมนต์  แผ่เมตตา  สติ  สมาธิ  วัด การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  ศาสนพิธี  วันสำคัญ  โครงสร้าง  บทบาท  หน้าที่ของสมาชิกที่ดีในครอบครัวและโรงเรียน  สิทธิของตนเอง  กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย  สินค้าและบริการ  การออมและการใช้จ่าย   ทรัพยากร  งานสุจริต  และสิ่งต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  ตำแหน่ง  ระยะทิศของสิ่งต่าง ๆ  รอบตัว  ทิศหลักและที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ  แผนผัง  สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์

ศึกษา  บอกพุทธประวัติ  หรือประวัติของศาสดา  บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดและปฎิยัติตนถูกต้องในศาสนพิธี  พิธีกรรมวันสำคัญ  เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน ตระหนักและเห็นความสำคัญของศาสนาและประหยัดอดออม  แยกแยะ  ระบุ  ใช้สิ่งต่าง ๆ  รอบตัวได้ตลอดจนบอกการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ  การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมที่บ้านและชั้นเรียน

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยที่ 4 สัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทย
สัญลักษณ์ หมายถึง สิ่งที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้แทนความหมายของอีกสิ่งหนึ่ง สัญลักษณ์ของชาติไทย หมายถึง สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นชาติไทยที่แตกต่างจากชาติอื่น ชาติ หมายถึง กลุ่มชนที่เป็นพลเมืองของประเทศ มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอย่างเดียวกัน หรืออยู่ในเขตปกครองของรัฐบาลเดียวกัน

  • แบบทดสอบหลังเรียน

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว

slot88/
slot dana/
sbobet/
joker123/
idn poker/
togel online/
joker123/
idn-poker/
rtp slot/
slot-gacor/
sbobet/
joker123/
slot-gacor/
sbobetbet/
slot-pulsa/
slotgacor/
slotdeposit pulsa/
slotdeposit dana/
sbobet/
slot gacor/
slot88 slotgacor/
slot gacor/
slot deposit pulsa/
slot deposit dana/
deposit dana/
togel online/
joker123/
idn poker/
rtp slot/
slot-demo-pragmaticplay/
data hk/
data sgp/