วิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 2

Categories: ม.3
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส


What Will You Learn?

  • - สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดคลื่นและบรรยายส่วนประกอบของคลื่น
  • - อธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากข้อมูลที่รวบรวมได้
  • - ตระหนักถึงประโยชน์และอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยนำเสนอการใช้ประโยชน์
  • ในด้านต่าง ๆ และอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

Course Curriculum

หน่วยที่ที่ 5 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยที่ 7 แสงและการมองเห็น

หน่วยที่ 8 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะและเทคโนโลยีอวกาศ

No Data Available in this Section
No Data Available in this Section