ศิลปะ ป.1

Categories: ป.1, ป.2, ป.3
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

รู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง และจำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี โดยใช้เส้น รูปร่างรูปทรง สีและพื้นผิว ภาพปะติด และงานปั้น งานโครงสร้างเคลื่อนไหวอย่างง่าย ๆ ถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเรื่องราวเหตุการณ์ชีวิตจริงสร้างสรรค์ผลงานที่ชื่นชอบและรู้จักปรับปรุงผลงานตนเอง

รู้และเข้าใจความสำคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน ที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น ตลอดจนใช้วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น

Course Curriculum

1. เริ่มเรียนทัศนศิลป์
ศิลปะเป็นเรื่องของความงาม ความซาบซึ้ง ตื่นตาตื่นใจ ที่เรารับรู้ด้วยการมองเห็นและรับรู้ทางด้านจิตใจ เราสามารถนำความรู้เกี่ยวกับทัศนศิลป์สร้างสรรค์ผลงานและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

  • ทัศนธาตุ
    3:13
  • แบบทดสอบหน่วยที่ 1 เริ่มเรียนทัศนศิลป์
  • ทัศนศิลป์ที่รู้จัก
    00:00:00

ทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา
ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ เช่น จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง สี พื้นผิว เราสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติและมนุษย์เป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้น นักเรียนสามารถสังเกต จดจำ รายละเอียดของสิ่งต่างๆ รอบตัวและนำมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะโดยใช้ทัศนธาตุวาดภาพตามความคิดจินตนาการ