รายการบทเรียน
การสร้างความคุ้นเคยกีฬา เทเบิ้ลเทนนิส
บจังหวะการกระดอนของลูกปิงปอง รวมถึงได้สังเกตทิศทางของลูกปิงปองเมื่อกระทบกับสิ่งต่างๆ ฝึกการควบคุมลูกปิงปองให้ได้
0/1
Lesson: การสร้างความคุ้นเคย กีฬาเทเบิ้ลเทนนิส
About Lesson
Exercise Files
table-tennis.jpg
Size: 14.39 KB
รายการบทเรียน
การสร้างความคุ้นเคยกีฬา เทเบิ้ลเทนนิส
บจังหวะการกระดอนของลูกปิงปอง รวมถึงได้สังเกตทิศทางของลูกปิงปองเมื่อกระทบกับสิ่งต่างๆ ฝึกการควบคุมลูกปิงปองให้ได้
0/1
0% Complete